31 בינו׳ 2021

האינטלקטואלים והשוק : קרל מרקס

 הפרק השביעי בספר "האינטלקטואלים והשוק : כרוניקה של אהבה ותיעוב" עוסק בתיאוריה של קרל מרקס, שתקף באופן חריף את כלכלת השוק החופשי, וכדי לבטא את השקפתו נגד הקפיטליזם, השתמש במושגים אנטישמיים שמבוססים על הסטריאוטיפ היהודי השלילי שנוצר בימי הביניים, וזיהה את הפעילות המסחרית כפעילות יהודית.

מרקס התנגד למסחר שמטרתו רווח אישי לבעל ההון, הקפיטליסט, בטענה שהדרך להשגת הרווח היא באמצעות ניצול הפועלים שמכלים את כוחם ונפשם בעבודה קשה כדי לייצר את המוצרים שנמכרים בשוק החופשי.

התיאוריה שלו צמחה במאה התשע עשרה, במציאות בה הועסקו פועלים במפעלים בתנאים תת אנושיים, כולל ילדים: הם קמו בלילה עוד לפני זריחת החמה, כדי להתחיל את יום עבודתם שהסתיים בלילה, בתנאים שדיכאו את גופם ונפשם. הם ביצעו יום יום במשך שנים עבודה מאומצת שעות רבות, בעבודה טכנית וחד גונית שהפכה אותם לקהי מחשבה, נבערים ומטומטמים, לנעדרי כושר גופני ולחולים כתוצאה מזיהומים אליהם נחשפו במהלך עבודתם. התמורה לעבודתם היתה דלה, שכר נמוך שבקושי איפשר להם להתקיים ובנוסף לכך בעקבות התיעוש וכניסת מכונות למפעלים הגדולים, והקטנת הצורך בידיים עובדות, נוצרה גם אבטלה שהחמירה את העוני של מעמד הפועלים.

ניצול הפועלים במפעלים, דיכויים ועוניים המוחלט, הביאו את מרקס להאמין שפעילות כלכלית למען רווח אישי היא לא מוסרית ודימה אותה למציצת דם של הערפד. הקפיטליסט, לטענתו, מוצץ את דמו של הפועל בתהליך ייצור הסחורות, שמטרתו יצירת רווח לבעל ההון לאחר מכירתן.

הפועל שנאלץ לעבוד כדי להתקיים הופך למנוכר לעצמו ולסביבתו, כי הוא עושה עבודה מתוך אילוץ ושיעבוד ולא מתוך שמחת חיים ויצירתיות.

כדי לשנות מצב זה, לדעת מרקס, יש צורך במהפכה, שתעביר את אמצעי הייצור מבעלי ההון לפועלים, מטרת הייצור תשתנה: במקום רווח אישי לבעל ההון, ייצור למען סיפוק הצרכים של הפועלים, שייאפשר להם לעבוד מתוך חירות ושמחה ולא מתוך שיעבוד.

מרקס שאף למציאות אוטופית ללא כסף וללא מוטיבציה לרווח אישי, אך מציאות כזאת לא יכולה להתקיים, כי המניע להתפתחות טכנולוגית ולהתפתחות כלכלית הוא רווח אישי.

קיימת בעייה אתית בעשיית רווח, כי הרווח של האחד, בהרבה מקרים הוא הפסדם של האחרים, אך המוטיבציה להשיג אותו, גורמת ליזמים להשקיע במפעלים שמייצרים ביקוש לעבודה ולידיים עובדות.

מכיוון שמרקס השתמש באלמנטים אנטישמיים כדי לתאר את הבעיות המוסריות של הפעילות המסחרית, אני מבקשת לציין את החקיקה הסוציאלית שיסודה בדת ובתרבות היהודית:

התורה מצווה לדאוג לגר, ליתום ולאלמנה באמצעות  מעשר עני ומתנות עניים: לקט, פאה, שכחה ועוד.

בקהילה היהודית בגלות נוצרו מוסדות של גמילות חסדים שקיימים עד היום, ובארץ חלק גדול מאירגוני צדקה ועזרה הדדית מנוהלים על ידי גורמים חרדיים.

השקפת העולם שעומדת בבסיס הפעילות של אירגונים אלה היא האמונה היהודית שצריך לתת צדקה ולעזור לחלש.


הפוסט נכתב בהשראת פרק 7: קרל מרקס: מיהדות הריבית לערפדות עולמית: בספר:

מולר, ג'רי, האינטלקטואלים והשוק: כרוניקה של אהבה ותיעוב: תל-אביב: סלע מאיר, תשע"ט (2019).תמונה מתוך עמוד הספר באתר עברית .
קישור לעמוד הספר האינטלקטואלים והשוק.18 בינו׳ 2021

מחשבות על פילוסופיה וקפיטליזם בעקבות הספר : האינטלקטואלים והשוק : כרוניקה של אהבה ותיעוב / ג'רי מולר

 בזמן האחרון אני קוראת את הספר האינטלקטואלים והשוק, ספר לא קל לקריאה, על הפילוסופיה של הקפיטליזם.

כל פרק מוקדש לפילוסוף אחד, בהקשר להשקפת עולמו כלפי כלכלת שוק, והוא עומד בפני עצמו כמאמר או כספר קטן.

לפני יומיים צפיתי בחלק מדיון שהתקיים ב FOX BUSINESS בקשר לעתידו של הקפיטלזם בעקבות עלייתו של ביידן לשלטון.

המרואיינים חששו לגורל הקפיטליזם בגלל עמדותיהם הסוציאליסטיות של חברים במפלגה הדמוקרטית ובגלל תוכנית הרווחה של ביידן, והופתעתי מכך שדיון כזה התקיים אחרי הבחירות ולא לפניו.

הופיעה שם סופרת שדיברה בשבח הכלכלה הקפיטליסטית וטענה שהסוציאליסטים אומרים לנו איך לחלק את העוגה אך לא כיצד לייצר אותה.

הדיון הזה של בעד ונגד הקפיטליזם מתקיים גם בספר שאני קוראת: בהקדמה הוא סוקר את העמדות נגד המסחר וצבירת הון - עמדות של תיאולוגיים נוצרים ושל הוגי דעות ביוון העתיקה שראו בעיסוק במסחר וברצון להתעשר כאגואיזם שירחיק את האדם ממטרות נעלות כמו עשייה למען הקהילה ומוכנות להקריב למען המדינה. העיסוק במסחר לדעתם מרחיק את האדם ממידות טובות ומאזרחות טובה. התיאולוגים הנוצריים ראו במסחר עיסוק שמביא את האדם לידי חטא כי ההתעשרות מביאה לגאווה ואגואיזם, ואדם צריך להיות עניו ולצפות לשכר בעולם הבא.

לאחר ההקדמה באים פרקים שמתארים את עמדותיהם של פילוסופים בני המאה השמונה עשרה והלאה כלפי כלכלת השוק כשכל פרק עוסק בפילוסוף אחר. קראתי עד עכשיו את ששת הפרקים הראשונים וחוץ מפילוסוף גרמני שמרן אחד, כולם תמכו בהתפתחות המסחר וראו בו גורם חיובי שתורם להתפתחות האדם והחברה.

וולטר וסמית טענו שאמנם המסחר מתפתח בגלל מניע אישי של היחיד להתעשר, אך המניע הזה מביא תועלת לחברה, כי התפתחות המסחר מעשירה את החברה ומשפרת את מידותיהם של האנשים שמחוייבים לעדן את התנהגותם כדי שיוכלו לעסוק במסחר ולהיות מקובלים בחברה. 

המסחר מקרב בין אנשים בני דתות שונות ועמים שונים , כי כשסוחרים מתכנסים יחד לפעילותם המסחרית, הבדלים אלו נעלמים.

וולטר וסמית דיברו בשבחו של השוק החופשי אך סמית הדגיש גם את הרווחה כי כדי שהאדם יהיה בעל מידות טובות ואזרח טוב הוא צריך להיות בעל יכולת לספק לעצמו את הצרכים הבסיסיים: מזון, לבוש, מגורים אך עליו להיות גם בעל השכלה בסיסית של קריאה, כתיבה וחשבון. לכן טען שעל המדינה לסבסד חינוך לילדי העניים. 

הוא טען שחלוקת העבודה, שבה הפועל עושה פעולת ייצור אחת שבה התמחה, במשך שעות רבות ביום כל חייו, הופכת אותו למדוכא, מנוון שכלית וחסר כושר גופני ולכן גם לא יוכל להיות חייל טוב ולשרת ארצו במקרה של מלחמה.

כדי שהעניים יוכלו להיות אזרחים טובים הם צריכים להיות בעלי אמצעים לקיום בכבוד ובעלי השכלה בסיסית, כדי שיוכלו לפתח מידות טובות, התנהגות מעודנת ויוכלו גם להיות אזרחים טובים שמשרתים את ארצם.

יוסטוס מוזר היה פילוסוף גרמני שמרן בן המאה השמונה עשרה שהתנגד להתפתחות המסחר ותמך בהמשך הפאודליזם.

בשיטת הפיאודאליזם הרכוש היה אדמות ובעלי האדמות היו האצילים והמלך. האציל, בעל הקרקע, היה גם שליט הכפר והמחוקק שלו וגם הבעלים של האנשים שישבו על אדמותיו ועיבדו אותה. על שיטה זו הגן יוסטוס מוזר, שיטה שהיתה מבוססת על כלכלה חקלאית ועבדות. הוא הגן על המבנה החברתי של המעמדות וטען שכל אדם נולד למעמד מסויים ועליו להיות כפוף ולציית למעמד שמעליו. אדם יכול לשאוף לכבוד בתוך המעמד שלו אך לא לשאוף לצאת ממנו.

הוא התנגד למסחר ולמסחר הבינלאומי, כי הם מייצרים מוצרים חדשים ואופנות שפוגעות בתעשייה המסורתית, וגורמת לאנשים לרכוש מותרות שהם לא צריכים. כשהוא התנגד למותרות לעניים, הוא התכוון לתה, קפה וסוכר שבתקופת הפיאודליזם היו מונחים רק על שולחנם של של האצילים והכמרים.

אם הפיאודליזם נשען על עבדות ודיכוי, הקפיטליזם כדי להתפתח היה תלוי בקיומו של חופש האדם, כי כיצד יתכן שוק חופשי אם האדם אינו חופשי. אדם צריך להיות קודם אדון לגופו לפני שהוא בעלים של קניין. בעלות על קניין קשורה בחירות האדם והחירות הזאת הושגה בעקבות המהפכה הצרפתית וכיבושי נאפוליון.

הכיבושים יצרו מדינות אירופאיות חדשות עם מנגנון שלטוני חדש ריכוזי ובירוקרטי ויושם עיקרון השיווין עבור אזרחים גברים. בוטלה גם עבדות הצמיתים שחיו על אדמות האצילים ואנשים הפכו לחופשיים.

למרות עיקרון השוויון שיושם בעקבות המהפכה הצרפתית, הפילוספים ברק והגל ביקרו אותה בגלל ניסיונה לבטל את המוסדות שעליהם בנויה החברה. מוסדות הדת שעליהם בנויה החברה ומוסדות אחרים שמעצבים את הזהות שלה, אינם ניתנים לביטול, הם חלק מחוזה של עם עם מדינתו, שהוא חוזה שכולל את אבותיו ואת הדורות אחריו.

המוסדות האלה מעצבים את התודעה הלאומית והופכים קבוצה של אנשים לעם, המוסדות האלה יוצרים גם את הבסיס המוסרי, את העקרונות האתיים שעל האדם לאמץ כדי שיהיה אזרח טוב.

לסיכום:

הקפיטליזם, השוק החופשי, יכול להתקיים רק במציאות של חירות האדם, כי רק אדם חופשי יכול להיות בעל קניין. כדי שהוא יוכל להיות בעלים של רכוש הוא צריך לחיות ברווחה כלכלית, שבה מסופקים לו צרכיו הבסיסיים. כדי שגם רוחו תהיה חופשית ומידותיו יהיו טובות הוא צריך לקבל חינוך בסיסי, אמונה וערכים שמעוצבים על ידי המוסדות הדתיים והפוליטיים ששולטים בחברה בה הוא חי.

הסקירה מתייחסת לששת הפרקים הראשונים של הספר:

מולר, ג'רי, האינטלקטואלים והשוק : כרוניקה של אהבה ותיעוב, תל-אביב: סלע מאיר, 2019.תמונה מתוך אתר האינטרנט של עברית.
קישור לעמוד הספר:
31 במרץ 2020

ספרים אלקטרוניים בחינם באתרים מסחריים ובאתרים ללא כוונת רווח


בעקבות מצב החירום חנויות לממכר ספרים אלקטרוניים כמו עברית, מציעות מספר ספרים מהאוספים שלהן, להורדה בחינם:

אתר עברית:
נכנסים לקטגוריה "ספרים במבצע" ובוחרים במיון "מהמחיר הנמוך ביותר".
קישורים לספרים בחינם נמצאים גם בגלריית מבצעים לפסח בעמוד הבית, אחד מהם הוא הגדה של פסח לילדים עם איורים ופרשנות בשפה פשוטה לטקסט של ההגדה:

עושים סדר במשפחה - הגדה של פסח לילדים
הורדתי את ההגדה לאפליקציה, קראתי חלק ממנה, ולדעתי ההסברים מעניינים ומתאימים לא רק לילדים , אלא גם לקהל הרחב בכל הגילאים.

קישור נוסף מוביל לרשימת ספרי חינם של הוצאות שונות עבור השוהים בבידוד.

אתרים לא מסחריים שמספקים באופן קבוע תוכן ספרותי בחינם:

סנונית - לעוף מעבר לדמיון:

סנונית, עמותה המתמחה בפיתוח תוכן חינוכי מתוקשב למערכת החינוך ולשעות הפנאי, ובין הפרויקטים שלה שני אתרי אינטרנט המנגישים לציבור הרחב את ספר האגדה:
אתר ספר האגדה למבוגרים ואתר האגדה לילדים : ספר האגדה : אוצר אגדות חז"ל ברשת - אתר למבוגרים הכולל למעלה מ- 450 אגדות, לחלקם יש קישורים להרחבה וקריאה נוספת.
ספר האגדה לילדים כולל למעלה ממאה סיפורים מספר האגדה של ביאליק, מעובדים לילדים כך שיוכלו לקרוא אותם בעצמם ללא עזרת מבוגר. כל אחד מהסיפורים מלווה באיור צבעוני ובקריינות.


מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית:

מטח הוא גוף עצמאי שמפתח ספרי לימוד ותכנים חינוכיים דיגיטליים בתחומי דעת שונים לקהל הרחב.
אתר האינטרנט של מטח מקשר למאגרי תוכן בתחומים: מתמטיקה, היסטוריה, תנ"ך, גיאוגרפיה, אזרחות ותרבות ישראלית.
המאגר תרבות ישראלית כולל את האתר : זושא - מגלים את הסיפור החסידי, הכולל סיפורים חסידיים בגירסתם המקורית ובעיבוד קל, מסודרים לפי נושאים.


פרויקט בן יהודה הוא מעין ספריה דיגיטלית של היצירה העברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מסה ועיון , אשר מוגשת לציבור בחינם.
על הפרויקט:

הפרויקט כולל גם 1743 יצירות מתורגמות הניתנות להורדה ולהדפסה. ניתן לבצע סינון לפי ז'אנר: שירה, פרוזה, מסות וכו', לפי תקופה ולפי שפת מקור.
האוסף כולל יצירות קלאסיות מוכרות כמו: אדיפוס המלך, אהבה וגאוה / ג'ין אוסטן, הנסיך הקטן וכו'.
מצאתי שם ספר שנתקלתי בעותק מודפס שלו בעבודה, ספר נדיר שיצא לאור ותורגם לפני יותר ממאה שנה:
הסיפור, למרות העברית העתיקה שלו, מותח ויש בו עוצמה רגשית רבה. הוא מתאר בחדות את עולמה הרגשי של הגיבורה ואת גורלה הטראגי בשילוב אלמנטים הלקוחים מספרות מתח ואימה.
זהו סיפורה של אשה צעירה ויפה , בתו של בעל אחוזה, שנולדה לתוך חיי בדידות וניכור ולרוע מזלה יופיה ומעמדה לא עזרו לה, כי אביה שהיה שתיין ומהמר, הפסיד את הונו לעשיר אחר, וכדי למחוק את חובו מכר לו אותה ככלה.
הסיפור מתאר לעומק את עולמה הרגשי של הגיבורה ואת השתלשלות האירועים שהביאו לסופה הטראגי.
את הספר ניתן להוריד כקובץ PDF או להדפיסו.


הספריה הלאומית מאפשרת גישה ל- JSTOR - מאגר כתבי עת ישראלים בחינם.
כדי להיכנס למאגר, צריך קודם להירשם לספריה הלאומית ולהתחבר  לאתר עם שם משתמש וסיסמה.

אפשר להאזין גם לשלושה ספרי ילדים באפליקציית אייקאסט, שמופיעים בעמוד "ספריה בכיס - ספרים במתנה"
העמוד כולל גם סרטוני הדרכה של אייקאסט למימוש הקופונים.

לכבוד הפסח גדל מספר ספרי החינם לעשרה והוא כולל גם ספרי נוער ומבוגרים.


הספריה הדיגיטלית הישראלית היא מערכת המאפשרת השאלת ספרים אלקטרוניים וקוליים למנויי הספריות הציבוריות בארץ. כדי לשאול ספרים מהאתר יש להיות מנוי בספריה ציבורית שמספקת שירות זה לקהל שלה.
האוסף כולל ספרים במגוון של שפות: עברית, אנגלית, רוסית וכו' ולאתר יש גם אפליקצייה תואמת בשם Libby אותה יש להוריד מחנות האפליקציות.

לכבוד חג הפסח נוספה לאתר גלריה של ספרים לקריאה והאזנה ללא הגבלה : אין מגבלה של עותקים מושאלים וצורך לחכות בתור:

הספריה הדיגיטלית הישראלית
באתר האינטרנט של רשת ספריות עירוניות חיפה ניתן למצוא מידע נוסף על השאלת ספרים אלקטרוניים וספרים קוליים בלחיצה על כפתור "ספרים דיגיטליים ומאגרי מידע" שנמצא בראש העמוד.


ספריית הפרוייקט כוללת יותר מ- 60,000 ספרים אלקטרוניים להורדה בחינם: אפשר לעשות חיפוש פשוט או מתקדם בקטלוג, חיפוש לפי כותר, מחבר ונושא וגם חיפוש לפי קטגוריות.

ניתן לחפש כותר גם במנוע חיפוש,שמופיע בפינה השמאלית העליונה של האתר, וגם גוגל יציג בתוצאות החיפוש את הקישור של פרויקט גוטנברג.
עמוד הספר מחולק לשתי לשוניות: לשונית המציגה טבלה עם אפשרויות להורדת הספר כקובץ למחשב או לקורא אלקטרוני, והלשונית השניה מציגה את הפרטים הביבליוגרפים של הספר.
דוגמה: Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
הלשונית Download מאפשרת הורדת הספר כקובץ html, קובץ epub, קובץ kindle, קובץ pdf ועוד.
הלשונית Bibliographic Record מציגה את הרשומה הביבליוגרפית של הספר.


חנות קינדל של אמזון:


Kindle Storeחנות מקוונת למכירת ספרים אלקטרוניים, הכוללת גם אוסף של ספרים בחינם:

כדי להגיע לספרים חיפשתי  Free Kindle Books ושלוש תוצאות החיפוש בראש העמוד היו:עמוד זה כולל ספרים בכמה קטגוריות: סיפורת, רומנטי, מתח וקלאסיקה.


גם בעמוד זה ניתן לצמצם את החיפוש לפי קטגוריות.

ארחיב את הנושא של חיפוש בעמוד בפוסט נפרד.Audible היא חנות של אמזון לשיווק ספרים קוליים, שבעקבות משבר הקורונה, פתחה לשימוש חופשי מאות כותרים של ספרי ילדים ונוער באנגלית ובשפות נוספות.
האוסף כולל את הספר הראשון בסדרה של הארי פוטר וכותרים המיועדים לגיל הרך, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון.
האוסף הזה נפתח כמחווה לילדים שבתקופה זו נמצאים בביתם, מנותקים מבית הספר ומחבריהם.

11 ביולי 2019

שלושה ספרים קוליים של שטפן צוויג וסיפור אחד מודפס של קייט שופן

כשאני נזכרת בספרים של שטפן צוויג, אני חושבת על סגנון הכתיבה שלו, שגרם לי להתרגש מהדמויות והעלילות שנשארו  איתי לאחר קריאתם, עד היום.
מה שמיוחד בספרים של צוויג הוא לא רק העלילה עצמה , אלא הדרך שבה היא מסופרת, בחדות ובחריפות, ובדמויות המיוחדות שהוא עיצב, שנחרטו בזכרוני  בגלל אופיין המיוחד או פועלן המיוחד
הספרים שהאזנתי להם: מנדל של הספרים, היה זה הוא?, ו- 24 שעות בחיי אישה.

גיבור הספר, מנדל של הספרים, הוא מהגר יהודי רוסי שחי בוינה שנים רבות, עזב את לימודי הדת והפך לקטלוג אנושי של ספרים אקדמיים.
הוא היה אדם בודד, שלן בפנסיון, ואת כל ימיו העביר בבית קפה, שם קרא מבוקר עד ערב כתבי עת, שמהם היה משנן פרטים ביבליוגרפיים על ספרים.
הוא אגר במוחו כמות עצומה של פרטים ביבליוגרפים על ספרים וידע גם היכן לאתר אותם, ואנשי אקדמיה ואספנים היו פונים אליו כדי שיאתר עבורם ספרים שלא יכלו להשיג בעצמם.
מנדל, שכל עניינו היה בשינון כתבי העת שלו, תוך ניענוע גופו כבחור ישיבה, הרגל שנשאר עמו מהחדר, עשה את השירות הזה עבור מעט כסף, כי שום דבר לא עניין אותו מעבר לעיסוק בספרים.
מה שמשך אותי בקריאת הספר הוא תיאור הדמות המיוחדת, שהסופר שיצר. דמות של מהגר יהודי שיצא מהגטו, אך ברור שאת החריפות שלו הוא קיבל מהעולם היהודי אותו נטש : הוא המשיך להשתמש בהרגלי השינון שלו מהחדר שהפכו אותו לגאון.

ספר נוסף שהאזנתי לו, שגיבורו הוא דמות מיוחדת, הוא הספר: היה זה הוא?, שמספר על כלב שאיבד את מקומו כתינוק המפונק של המשפחה, כשנולדה תינוקת לזוג שאימץ אותו.
הכלב שפונק בצורה מוגזמת, ספג עלבון צורב, כשבעליו המפנק, אדם שמגזים בהתנהגותו, הפסיק להתייחס אליו כשנולדה לו תינוקת. הוא עבר מקיצוניות לקיצוניות. מבעל בית מפנק עד בלי קץ את כלבו, הוא הפך אדיש לקיומו וכל מה שעניין אותו זה דאגה לאשתו ובתו.
הכלב הפגוע עד עמקי נשמתו הפך להיות אלים, ומתינוק המשפחה הפך לאויב.
זכור לי תיאור חזק מאוד וטראגי מאוד של בעל הבית נאבק בו, איך פתאום מחיית המחמד שלו הוא הפך לאויבו.
הכלב נקשר ונמסר לאדם אחר, אך הוא לא שכח ולא סלח ונקם את נקמתו.
מה שמיוחד בסיפור הזה הוא ההאנשה של דמות הכלב, תיאור העולם הרגשי שלו, וגם תיאור האופי של בעליו והתנהגותו המוגזמת, שהיתה הסיבה לסיום הטראגי.

ספר שלישי של שטפן צוויג שהאזנתי לו, והותיר בי רושם רב, הוא 24 שעות בחיי אישה:
הסיפור מתחיל בסיפור מסגרת שמתרחש בבית מלון באתר נופש, שמתאר שערוריה של בגידה - אישה נשואה נטשה את בעלה וברחה עם אורח צעיר, והבעל הנבגד שקרא את המכתב שהשאירה אחריה , זעק כמו חיה פצועה.
האורחים במלון גינו כמובן את התנהגותה הלא מוסרית של האישה, ומי שהגן עליה היה המספר, שהבין לליבה של האשה שנשחקה מחיי הנישואין שלה. הוא שיער שהבחור הצעיר יזרוק אותה, אך בכל זאת הבין לליבה.
אורחת קשישה, ששמעה את דבריו, ניגשה אליו וסיפרה לו את סיפורה, שהוא הסיפור המרכזי של העלילה.
היא סיפרה לו על ארוע שהתרחש לאחר שהתאלמנה, בשנות הארבעים לחייה, כשילדיה כבר היו בוגרים ולא היה משהו שימלא את חייה.
כששהתה באתר נופש, במקום שהיה בו קזינו, היא נתקלה במהמר צעיר, שהיה מכור להימורים, הפסיד באותו לילה את כספו, וכשיצא לרחוב, נדמה היה לה שהוא הולך למות והיא הרגישה צורך עז להצילו, למרות שהוא היה זר.
הצורך שלה לעשות הכל כדי להצילו, כולל סיכון שמה הטוב, מתואר בצורה מאוד חזקה שהותיר עלי רושם רב.
היא התחננה בפניו שיבוא איתה לבית מלון, ולא יעביר את הלילה ברחוב, והוא ענה לה שאין לו כסף לשלם לה.
הרצון הטוב שלה להציל אותו מפני מוות ברחוב, התפרש לא נכון, כאילו היא זונה שמחפשת לקוח.
כי אשה אחרת במעמדה לא היתה מעזה לגעת בזרועו של גבר ולנסות למשוך אותו אחריה לבית מלון.
אך היא רצתה להציל אותו ולשם כך היתה מוכנה לעשות הכל : לתת לו את כספה ולוותר כל כבודה.
היא ניסתה להחזיר אותו למוטב, אך זה היה ניסיון נאיבי, כי הבחור היה מכור ולא יכל להיגמל מהתנהגותו כדי לרצות אישה שהצילה אותו בלילה.
תיאור הדמויות בעלילה והחולשות האנושיות שלהן היה חזק מאוד. ההתמכרות של הבחור והיד שלו המהמרת, כאילו יש לה חיים משלה, הטירוף וההרס העצמי  שלו, והחולשה האנושית של האשה המבוגרת אליו, ההתאהבות והמוכנות להקריב את הכל בשבילו, הותירו בי רושם רב.
היא סיפרה את סיפורה למספר כי אמרה שכמו האשה שברחה עם המאהב, גם היא היתה מוכנה לוותר על הכל: על כספה, כבודה, ומשפחתה אם רק היה מבקש ממנה לבוא איתו. אך הוא לא ביקש. ולא רק שלא ביקש אלא גם חזר לנקודת ההתחלה של ההימורים וההרס העצמי, כאילו שכח את כל מה שעשתה למענו.

הסיפור הזה, שמראה את הפער בין מה שהגיבורה עשתה למען הגיבור, ובין מה שקיבלה בחזרה, הזכיר לי סיפור של קייט שופן, על פקידת דואר שהגדילה ראש, ושילמה על כך מחיר כבד מאוד.
שם הסיפור: הסיפור האחד של אליזבת סטוק, שמתאר רווקה זקנה, מנהלת בית דואר, שהגיעה אליה גלויה לפני סגירת הסניף, הממוענת לאיש עשיר בעיירה בקשר לעסקה שעומדת להתבצע למחרת.
העובדת שחששה שהעשיר יחמיץ את העסקה, החליטה להביא את הגלויה באופן אישי לביתו, ולשם כך צעדה קילומטרים רבים בחושך, בגשם ובבוץ וכשהגיעה לביתו רטובה, כל מה שקיבלה היה כוס תה.
היא לא תוגמלה על המאמץ העל אנושי שלה למסור לו את הגלויה, ולא רק שלא תוגמלה, אלא גם איבדה את מקום עבודתה בטענה שאסור היה לה לקרוא את תוכן הגלויה.
היא חלתה בעקבות ההליכה הממושכת בקור ובגשם ובסוף מתה.
הסיפור מראה בצורה חזקה מאוד את הפער בין כוונותיה הטובות והתנהגותה הנדיבה של הפקידה ובין הקמצנות של העשיר, ,חוסר ההערכה של המאמץ שעשתה בשבילו וסופה הטראגי.

הספרים המוזכרים במאמר:

1. צוויג, שטפן, מנדל של הספרים, תשע נשמות, 2016
2. צוויג, שטפן, היה זה הוא?, זיקית, 2015
3. צוויג, שטפן, 24 שעות בחיי אישה, תשע נשמות, 2019
4. שופן, קייט, "הסיפור האחד של אליזבת סטוק", בתוך: התעוררות וסיפורים אחרים, משכל, 2017, עמ' 177 - 184.27 בפבר׳ 2019

מחשבות על ספרים קוליים, ספר דיגיטלי וספר מודפס

ברשומה זו אני מתייחסת לספרים הבאים:

1. פיניירו, קלאודיה, מזל קטן, תשע נשמות, 2016
2. קיגן, קליר, ללכת בשדות הכחולים, זיקית, 2015
3. בלאו, שהרה, האחרות, כנרת זמורה דביר, 2018
4. מגן, מירה, מיכאלה, כנרת זמורה דביר, 2018
5. פרנטה, אלנה, החברה הגאונה, הקיבוץ המאוחד, 2015
6. פרנטה, אלנה, הסיפור של הילדה האבודה, הקיבוץ המאוחד, 2018


כשאני קוראת ספר או מאזינה לו, אני מחפשת את המסר שיעורר בי התרגשות ומחשבות על תוכנו:
זו יכולה להיות אמירה של הגיבור, תיאור של המחבר, או מסר כללי שעולה מתוך העלילה.
הספר מזל קטן, שהאזנתי לו לאחרונה, עורר בי מחשבות על בדידותה של הגיבורה, הידיעה שאף לא אחד מחכה לה במקום שאותו עזבה לפני עשרים שנה, והבחירה שהיא עשתה כדי למנוע סבל מבנה.
הספר מעורר מחשבות על טעויות שאנו עושים בחיים וההשלכות שלהן: טעות של שנייה יכולה להרוג ולהרוס חיים.
טעות של שנייה יכולה לשנות את הכל ולקחת ממך את כל מה שיש לך.
שילוב של טעות בשיפוט וחוסר מזל שהסתיים בתאונת דרכים ובאבדן חיי אדם, הפך את הגיבורה למנודה בקהילתה ולנטל על בעלה, שהיה מעדיף שתעזוב.
כדי לא להרוס את חיי בנה היא עוזבת, משאירה את הכל מאחור בלי לדעת מה יהיה איתה, ומי שעוזר לה הוא אדם זר שפגשה במטוס.
עזרה מאדם זר וגם הכותרת של הפרק "טוב ליבם של אנשים זרים" עוררו בי מחשבות על כך שלפעמים עזרה ואמפתיה באים לא מאנשים שנחשבים לקרובים, אלא מאנשים אחרים.

יש מקרים בהם המשפחה הגרעינית היא מקור של רוע כמו בספר אחר שהאזנתי לו: ללכת בשדות הכחולים.
הסיפור הראשון בספר, רגעי האור, הוא סיפור שמתאר מצב של הזנחה והתעללות בילדים במשפחה, מתוך נקודת מבטה של ילדה.
הילדה מתארחת אצל קרובי משפחה חשוכי ילדים, ומתוך התיאור שלה כיצד מטפלים בה, רוחצים אותה, קונים לה בגדים, ומחבקים אותה לעומת ההתייחסות בבית, מבינים שהיא ילדה מוזנחת.
זכור לי במיוחד תיאור הרחצה היסודית בבית הקרובה, לעומת הרחצה המעטה בביתה.
המספרת לא משתמשת במושגים הזנחה והתעללות בסיפורה, למרות שהיא מספרת את זכרונות ילדותה כשהיא כבר בוגרת, אך דווקא הנאיביות מעצימה את התחושה שזה מה שהיא עברה.
ההבנה הזאת מגיעה לשיא כשהיא מתארת התעללות מינית: היא מתארת בפשטות כיצד בתור ילדה, אמה שכבר לא רצתה לשכב עם אביה, שלחה אותה במקומה למיטתו.
המילים אונס,התעללות מינית וגילוי עריות לא נאמרו, אך אולי זה מה שהעצים את תחושת הזעזוע.

האזנתי בזמן האחרון לעוד שני ספרים שעוסקים במשפחה: האחרות ו-מיכאלה:
בספר האחרות, הדוברת היא רווקה בשנות ה- 40 לחחייה, שהיתה שייכת לחבורה של נשים ,שכשהיו סטודנטיות החליטו לא להביא ילדים לעולם והטיפו נגד ילודה.
לא אהבתי את התיאור הסטריאוטיפי של רווקה זקנה , לא מאוזנת נפשית, שיוצרת קשרים לא רציניים עם גברים צעירים.
הספר מנציח לדעתי את הסטריאוטיפ שאם אשה נשארת רווקה ואין לה ילדים, אז היא לא בסדר מבחינה נפשית.
גם עניין הבחירה לא להביא לעולם ילדים הוא לא עניין אידיאולוגי כמו שמתואר בספר, אלא עניין אישי.
אשה או גבר שמחליטים לא להביא ילדים לעולם עושים זאת ממניעים אישיים, מתוך אמונה שהורות לא מתאימה להם או בגלל שיקולים כלכליים.
למרות שלא הסכמתי עם המסר, נהנתי מההאזנה לספר, כי הקריינות הציגה יפה את דמות הגיבורה.

הספר מיכאלה מתאר חיים של שתי אחיות שהתחילו את חייהן מאותה נקודה: משפחה הרוסה, אב שנטש ואם לא מתפקדת שאושפזה לשנים רבות במוסד פסיכיאטרי, אך שתיהן היו שונות מאוד.
המספרת היא אחותה של מיכאלה, אשה שהיתה בתהליכים של שיקום מהתמכרות לאלכוהול, שאין לה כלום בחיים, ומתקיימת בזכות אחותה, ששכרה עבורה קיוסק, כדי שתהיה לה תעסוקה, ומאפשרת לה לגור ביחידת דיור שצמודה לבית הפרטי שלה.
למיכאלה יש הכל בחיים: השכלה, בעל וילדים, בית גדול וכסף והיא עוזרת לאחותה הבעייתית מתוך עיקרון שמבשרך אל תתעלם.

הספר הזה הזכיר לי ספר אחר שקראתי בפורמט דיגיטלי: החברה הגאונה:
בחברה הגאונה מסופר על שתי חברות ששתיהן התחילו מאותו מקום, מאותו סטאטוס כלכלי וחברתי, אך המספרת התקדמה והצליחה בחיים, ואילו חברתה, כל פעם שהיה נדמה שהיא מתקדמת ומצליחה, נסוגה לאחור.
מה שמשך אותי בספר הוא תיאור הניגודיות בין שתי החברות שהתחילו מאותה נקודה, וההחמצת החיים של החברה הגאונה, שהיא זאת שהיתה אמורה להצליח יותר או לפחות להגיע לאותו מקום, כי היתה חכמה יותר ויפה יותר, אך היא לא הגיעה ואת זה מגלים בחלק האחרון של הסדרה, שאותו קראתי בפורמט מודפס: הסיפור של הילדה האבודה.
בחלק האחרון בולטת ההצלחה של האחת וההחמצה של האחרת. הספר הרשים אותי מאוד, כי הוא מתאר בצורה מאוד ברורה החמצה של חיים.


18 במאי 2018

כנס טלדן 2018 - חקר היסטוריה משפחתית וקהילתית


ביום השני של הכנס השתתפתי בהרצאות יום העיון שעסק בחקר היסטוריה משפחתית וקהילתית בעידן הדיגיטל, ובמהלכן עלו שמות מאגרים ואתרי אינטרנט שנעזרים בהם לשם איתור מידע על קרובי משפחה:

ההרצאה "מצא את שורשיך בלחיצת עכבר" של צח אוריין  עסקה באיתור קרוב משפחה שעקבותיו נעלמו בשואה וצוינו דף עד והמאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה, וגם המאגר: Jewish Records Indexing - Poland כמאגרים שסייעו באיתור הקרוב.

המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה כולל שמות ופרטים ביוגרפיים של מיליוני קרבנות. מטרתו העיקרית לאסוף את השמות ושיחזור סיפורי חיים של כל קרבנות השואה ועד היום הונצחו במאגר כארבעה וחצי מיליון יהודים שנרצחו בשואה.

Jewish Records Indexing -Poland - מאגר שכולל יותר מ 5 מיליון רשומות של לידה, נישואין ופטירה של יהודי פולין.

בהרצאה "פענוח הסיפור המשפחתי באמצעות חומר ארכיוני: פרשת ילדי תימן כמקרה בוחן", הוזכר מאגר של ארכיון המדינה : "פרשת ילדי תימן ואחרים" שמאפשר חיפוש ב 3,500 תיקים שנאספו בשלוש ועדות חקירה לעניין פרשת העלמות ילדי תימן ואחרים.

בהרצאות עלו גם הנושאים של שימור תמונות משפחתיות, מקורות שמות המשפחה היהודיים והוזכרו גם אתרי אינטרנט נוספים.

הרגשתי בחסרונו של ציון אוסף ספרי יזכור בספריה הציבורית של ניו-יורק:

The New York Public Library - Digital Collections - Yizkor Book Collection

על מקורות שמות משפחה יהודיים אפשר לקרוא באתר האינטרנט של בית התפוצות:

שמות המשפחה היהודיים מחולקים לכמה קבוצות עיקריות:

שם פטרונימי - שמו הפרטי של האב או הסב שהפך לשם משפחה.
שם מטרונימי - שם שמקורו בשמה הפרטי של אם או סבתא
שם של שושלת - כהנים, לויים
שם גאוגרפי - עיר, ארץ
מקצוע ועיסוק
שם משפחה מומצא או קישוטי
מושג או ערך יהודי
תפקיד בקהילה היהודית

מתוך המאמר : מאגר שמות המשפחה ע"ש ממי דה-שליט - מבוא מאת פרופ' אהרן דמסקי

אתרי אינטרנט נוספים:

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

JewishGen

BillionGraves

My Heritage
אחת ההרצאות עסקה בעיקר באמצעים לאחסון תמונות משפחתיות : אלבומי תמונות, דיסקים ושרותי אחסון בענן.

מצאתי מאמר מתוך אתר technoradar.pro שנותן סקירה של שירותי אחסון לתמונות הטובים ביותר לשנת 2018:

1. Dropbox - מאחסן את כל סוגי הקבצים. חשבון בסיסי כולל אחסון של 2GB חינם.
2. Google Drive - אחסון בחינם עד 15GB. תמונות מומלץ לאחסן ב Google Photos כי הוא מאפשר אחסון בלתי מוגבל לתמונות בגודל של עד 16 מגה פיקסל.
3. Microsoft One Drive - עד 5GB אחסון בחינם.
4. Flickr - מאפשר אחסון בחינם של עד 1TB. היתרון של Flickr הוא לא רק באחסון התמונות אלא גם בתצוגה שלהן והאפשרות של הגולשים להגיב עליהן.
5. Adobe Creative Cloud - מספק אחסון שמיועד במיוחד לתמונות וכולל גלריות. השרות ניתן רק בתשלום.
6. Canon Irista - נותן ממשק של גלריה , 15GB בחינם.


המאמר: Best Cloud Storage for Photos in 2018 - techradar.pro

24 בינו׳ 2018

אפליקציית Libby להשאלת ספרים אלקטרוניים מהספריה הציבורית
האפליקציה Libby של OverDrive מאפשרת לקורא להיכנס לאוסף הספרים האלקטרוניים של הספרייה הציבורית באמצעות כרטיס המנוי שלו.

בארץ האפליקציה מציגה את אוסף הספרים האלקטרוניים של הספריה הדיגיטלית הישראלית - אתר הספריות הציבוריות להשאלת ספרים אלקטרוניים.

האוסף כולל ספרים אלקטרוניים בעברית, אנגלית ורוסית, וספרים קוליים בעברית וניתן לקרוא אותם דרך האתר או באמצעות האפליקציה בסמארטפונים ובטאבלטים.

את האפליקציה מורידים מחנות אפליקציות, (הורדתי אותה מ- Google Play,), ולאחר הכניסה אליה אפשר לבצע חיפוש לפי העדפות : זמינות - כל האוסף או רק כותרים זמינים, מיון לפי ברירת מחדל או לפי: רלוונטיות, פופולריות, תאריך הוספה, מחבר, כותר.
אפשר לבחור שפה: אנגלית, עברית, רוסית ולהגביל את החיפוש לקהל : ילדים, נוער, מבוגרים.
בחלק התחתון של העמוד, יש רשימה של קטגוריות פופולריות : סיפורת, מתח, נוער, פנטסיה, רומן רומנטי וכו', ואפשר גם לחפש באוסף ללא הגבלת החיפוש.
אפשר לחפש בכל הפורמטים או להגביל את החיפוש לסוג חומר: ספר אלקטרוני או ספר קולי.

מתחת לרשימת הקטגוריות, מופיעות גם קטגוריות בתצוגה ויזואלית באמצעות תמונות: Just added, Too hot to hold אנגלית, Just added עברית ועוד.


   Libby, by OverDrive- screenshot
Libby, by OverDrive - Google Play

שאלתי ספרים דרך האפליקציה והתחלתי לקרוא אותם דרכה ודרך אתר האינטרנט של הספריה הדיגיטלית הישראלית במחשב.

עם הספר הראשון שבחרתי היתה בעיה, זה היה ספר בעברית שמלבד השער והעמודים הראשונים, כל הדפים היו ריקים.
ביקשתי מהתמיכה של האפליקציה להחזיר אותו לספריה, כי גם אפשרות ההחזרה נעלמה.
כדאי להימנע מלחיצה על האפשרות להוריד את הספר כקובץ epub כי אז נעלמת האפשרות להחזיר את הספר לספריה.
התכנה מתייחסת להורדת הספר למקום אחר, מחוץ לאפליקציה או אתר הספרייה, ומבקשת ממך להחזיר אותו משם.

בהתחלה חשבתי שבעיית הדפים הריקים קשורה לכך שהספר בעברית, אך ספרים אחרים בעברית שפתחתי אותם הוצגו באפליקציה וגם באתר האינטרנט.

שאלתי שני ספרים, אחד בעברית : הבית שאהבתי - טטיאנה דה רוניי וספר באנגלית: Sarah's Key

את שני הספרים יכולתי לשאול כי היו זמינים להשאלה אך ספרים שאינם זמינים הייתי צריכה להזמין. כשהספר חוזר לספרייה מקבלים הודעה על כך בדואר אלקטרוני והספר מושאל אוטומטית למנוי על פי התור.

קיימת אפשרות לקרוא דוגמה מהספר וזה מה עשיתי באחד הספרים שהזמנתי - Fall from Grace
הדוגמה ארוכה ומספיקה כדי להתרשם מהספר וכוללת את הפרק הראשון ותחילת הפרק השני שלו.
קראתי את הדוגמה מאתר הספרייה  דרך מסך המחשב.

שני הספרים, הבית שאהבתי ו- Fall from Grace מתארים מצב של אבדן בית . בשניהם אני רק בתחילת הקריאה אך התרשמתי שהם מתארים מצבים של רמיסה של האדם הקטן וגזל.

הדוברת בספר הבית שאהבתי, אלמנה בת 60, חיה ברחוב בפריס, שתושביו קיבלו צווי פינוי מבתיהם מהעירייה, עקב תכנון ובינוי מחדש של האזור.
האלמנה חיה שם ומתפרנסת משתי חנויות שהיא משכירה. הפינוי לא רק יוציא אותה מביתה, שחיה בו שנים רבות, ויש לה בו זיכרונות מבעלה שנפטר, אלא יפגע גם ביכולת שלה להתקיים מהשכרת דירות לחנויות.
הדפים הראשונים של הספר מתארים את חוסר האונים של האדם הקטן מול גוף גדול שפוגע בו.

הבית שאהבתי - טטיאנה דה רוניי

הבית שאהבתי
מתוך אתר עברית

הספר Fall from Grace מתאר מצב של אבדן בן זוג ובעקבותיו אבדן של בית וסטאטוס חברתי וכלכלי.
גיבורת הספר היא אשה שהתאלמנה בפתאומיות, ובעלה שלו היתה נשואה כ- 16 שנה לא כלל אותה בצוואתו והוריש את כל רכושו לבנותיו מנישואים קודמים.
מותו של בעלה הפך אותה לאשה חסרת כל שנאלצת לעבור לגור בדירה קטנה ולחשוב איך להתקיים משכירות של דירה קטנה שהיתה רשומה על שמה.
התיאור של השינוי החד במצבה של האשה , שויתרה על קריירה משלה וסמכה על בעלה העשיר כמפרנס, וכעת נשארה כמעט חסרת כל, היה מעניין ונוגע ללב.

Fall from Grace : A Novel / Danielle Steel

מתוך אתר Amazon

19 באוק׳ 2017

ספריה ציבורית דיגיטלית באתר עברית


כשנכנסים לאתר עברית רואים שבעמוד הבית מוצגות גלריות של מבצעים וקטגוריות :


אתר עברית - עמוד הבית

ספרי מבצע, ספרים מומלצים, ספרים חדשים, רבי מכר ועוד, ובכל גלריה מוצגים כ- 20 ספרים.
בצדו הימני של העמוד מופיעים כמה סרגלים:
קטגוריות, הנמכרים ביותר, מבצעים והטבות ומומלצים.
ההבדל בין הסרגלים לגלריות הוא שבגלריות מוצגים מבחר של פריטים ולחיצה על פריט מעבירה את הגולש לעמוד הספר ואילו לחיצה על קישור בסרגל מעבירה לעמוד הקטגוריה שמופיעה בו תצוגה מקוצרת של כל הספרים.

הקטגוריה הראשונה בסרגל "מבצעים והטבות" היא: "ספריה ציבורית דיגיטלית" וכשלוחצים על הקישור, מגיעים לעמוד שלה.ניתן למיין את הספרים שמופיעים בעמודי אתר עברית על פי שם סופר (א – ת), שם סופר (ת-א) , שם ספר (א-ת) , שם ספר (ת-א) , החדשים ביותר, מחיר נמוך ביותר.


עמוד ספרייה ציבורית דיגיטלית, מיון הספרים לפי החדשים ביותר:
ניתן למיין ספרים בכל הקטגוריות וכן לעשות חיפושים גם במנוע החיפוש שמופיע בחלק העליון השמאלי של העמוד.
גם בעמודי הספרים יש אפשרויות חיפוש:
כל עמוד של ספר כולל קישור לעמוד ספרי ההוצאה, וקישור לעמוד הקטגוריה.
עמוד הספר כולל גם גלריה של המלצות נוספות בצדו השמאלי.

25 במרץ 2016

ספרות חרדית (2) - ביוגרפיות של ניצולי שואה

בהמשך לפוסט הקודם בנושא ספרות חרדית אני רוצה לציין ז'אנר נוסף - ביוגרפיות של ניצולי שואה.

בסיפורים האישיים של ניצולי השואה מתוארים הסבל והזוועות כמו אצל ניצולי שואה שאינם חרדים, אך מודגשת בהם הדבקות באמונה בה' וחזרה לאורח החיים היהודי לאחר השואה.

ביוגרפיה של ניצולות שואה חרדיות הגיעה לאחרונה לספריה, ביוגרפיה שמספרת על חייהן של חמש בנות דודות שנפגשו באושוויץ ועברו שם יחד את כל תלאות האימים של המלחמה.

שם הספר: פגישת החמישיה בשערי הגיהנום התחתון - אוישוויץ / נערך ע"י ח. פוקס (וויסבלום), י. זילבערבערג (אייכנשטיין)

בגב הספר כתוב:

"הן יקחו אתכם הקוראים, אל תקופות רחוקות, מתחילת זכרונות ילדותם. מחיי האושר בבית יהודי ושורשי, וחיי היהדות ששפעו בה, יעברו אתכם אל מעבר לשערי הגיהנום, ויספרו את אשר עבר עליהם בשנות ראינו רעה, וכיצד ראו גם שם את השגחתו יתברך, עד ליום שחרורם".

מאחורי השער כתוב על הספר שהוא יצא בשנת תשס"ט באידיש והוא זכה לתגובות נלהבות ביותר על ידי הקוראים, בהיותו שזור אמונה ובטחון בה' גם בימי חושך ואפלה.
הספר מוגש כעת כשהוא מתורגם ללשון הקודש.

בעמוד הראשון והשני מופיעות שתי הסכמות לספר: הסכמה של הרב יוסף ליברמן, ראש ישיבה "כולל שומרי החומות", ירושלים, והסכמה של רבי מאיר וויסבלום, ברוקלין.

בהקדמה כתבו צאצאי המחברות :

"למה עשה ה' ככה? מדוע? גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה!
 במופלא ממך אל תדרוש. אסור לנו להרהר בכך, בין כה ובין כה לא נבין. נסתרות דרכי השם. הסיבות - נעלות ונעלמות מאתנו....בשעות חשיכה שהוא בבחינת לילה, עלינו להחזיק באמונתנו" (עמ' 15).

הפרק הראשון נפתח בספורה של ניצולה שמוצאה מהעיירה בורשה מאזור מאראמורש.
היא מתארת את החיים בעיירה החסידית ובתיאור משולבות תמונות של המקום, ופורטרטים של רבנים שחיו שם.
החל מהפרק השני היא מתארת את החיים עם כניסתם של ההונגרים ב 1940.

המחברת ואחיה שהתייתמו מהוריהם, נשארו עם סבתם וכדי לעזור בפרנסת המשפחה היא עברה לגור בגרויסווארדיין אצל קרוביה.

המצב הכללי בגרויסווארדיין הלך ונהיה רע יותר ויותר. היהודים חששו לצאת לרחוב מפחד שיתנכלו אליהם, יגזזו את פאותיהם או זקנם, או שיחטפו אותם וישלחו אותם למחנה עבודה.

לאחר חג הפסח הוכרזה פקודה כי בתוך ימים ספורים על כל יהודי העיר לעבור לגטו. מי שייתפס מחוץ לגבולות הגטו לאחר הזמן שנקבע - יירה למוות.

הדוחק בגטו היה נורא והתנאים קשים מנשוא. הם חיו כעופות בלול, דחוסים וצפופים וללא תנאי חיים מינימליים.
ביום שני של שבועות 1944, גירשו אותם השוטרים ההונגרים באכזריות והובילו אותם בצעידה רגלית לתחנת הרכבת בעודם נושאים חבילות כבדות וילדים קטנים.

לאחר הליכה מפרכת הם הגיעו רעבים וצמאים לתחנת הרכבת ושם דחפו אותם בכוח ובגסות לקרונות.
הם היו נעולים בקרונות בקר בצפיפות בלתי אנושית, רעבים וצמאים ובליווי בלתי פוסק של בכיות הילדים והתינוקות.
בתום שלושה ימים של נסיעה ברעב ובצמא הם הגיעו אל המקום השטני ביותר עלי אדמות, אל אושוויץ.

המחברת מתארת את הסלקציה, החוויה המשפילה של גזיזת השיער והמקלחת וקבלת השמלות שלא התאימו לגופן.
היא מתארת את הבלוקים, דרגשי השינה, המסדרים והצלפות השוט.
במסדרים הן נצטוו לעמוד על הברכיים במשך ספירה ארוכה והדבר היחיד שיכלו לעשות היה להתפלל.
הן זכרו את חשבון הימים על פי הלוח העברי, ובעיצומו של מסדר הספירה, בתנוחת כריעה היו מתפללות.

באושוויץ היא פגשה דודניות שלה וראתה בכך נס כי מי עוד בתוך הגיהנום הנורא הזה זכה לשהות יחד עם קרובי משפחה.
עובדה זו הקלה על סבלן של הבנות והעניקה להן כוחות להמשיך על אף הכל ולהיאחז בתקווה עד ליום השחרור.

פוקס, ח וזילברברג,י  פגישת החמישיה : בשערי הגיהנום התחתון אוישוויץ. צוף, [2016].

בפרקי הספר משולבות תמונות רבות של רבנים, מצבות ומסמכים ובסופו יש אילנות יוחסין והנצחות.

על ביוגרפיה נוספת של ניצולת שואה ששרדה את אושוויץ, כתבתי ברשומה מחשבות על ספרי שואה 2.

המחברת מתארת את החיים באושוויץ ומשלבת בתיאורה מונחים דתיים:

היא הסבירה את ההישרדות באושוויץ במונחים דתיים:

רק אדם שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו חנן לחיים מסיבות הנעלמות מאיתנו, רק הוא זכה להשתחרר ממחנות המוות!. הדבר הוכח ואומת בשתי דרכים: חלק אחד נלחם ונאבק על חייו, ניסה להנצל בכל דרך אפשרית, עבר באש ובמים, תחילה באושויץ ולאחר מכן במחנות העבודה ולדאבון הלב לא נשאר בחיים. החלק השני לא יזם או פעל פעולות מיוחדות כדי להינצל, ובכל זאת בחסדי שמים שב הביתה מתופת הגיהנום. (עמ' 148 – 149).

בלייער, רבקה, בת חמש עשרה הייתי בגיהנום הנאצי, בני-ברק, תשס"ג.

לסיום, אני רוצה לציין גם סדרת ביוגרפיות של ניצולי שואה שנכתבו במסגרת פרויקט תיעוד זכרונותיהם של ניצולי שואה הגרים בתחומי המועצה האזורית נחל-שורק.

כל ספר מתאר סיפור אישי של ניצול שואה, ששב אל אורח החיים הדתי לאחר השואה והקים משפחה במדינת ישראל. בסוף כל ספר יש אלבום תמונות של משפחתו.

ניתן לצפות בביוגרפיות בקובץ pdf באתר : לדורות - סיפוריהם של ניצולי השואה שחיים בישראל

רשימה של הביוגרפיות : מחשבות על ספרים - ביוגרפיות של ניצולי שואה4 במרץ 2016

כנס מולטידע 2016 - ספרות חרדית


ביום השני של כנס מולטידע 2016 במושב הבוקר, בהרצאה על ספרות חרדית, דיבר המרצה, דניאל פחימה מהוצאת דני ספרים,  על הצורך שנוצר בתקופה לאחר מלחמת ששת הימים, בספרות שמיועדת למגזר החרדי, במיוחד לילדים.
ספרות הילדים לא התאימה בתכניה ובדמויותיה לילדים החרדים והיה צורך בספרות שתייצג את השקפת העולם החרדית.

ספרות זו החלה עם עיבודים לילדים של אגדות חז"ל בסדרת כה עשו חכמינו, ואחר כך קמו סופרים כמו שמואל ארגמן, מנוחה פוקס, מנוחה בקרמן  וחיים ולדר.
הוא ציין גם את סדרת הספרים של הרב להמן, שהם עיבוד מיוחד לקהל החרדי.
הספרים שלו יצאו בעיבוד מיוחד של ש. פרידמן, מותאם לההגבלות של החרדים במאה העשרים.

המרצה ציין סופרת בשם מ, קינן, שנחשבת לסופרת טובה מאוד, שכותבת בכמה ז'אנרים: סיפורים לילדים, פנטזיה לנוער ועיון לילדים. היא היתה גם בין העורכים של אנציקלופדיה לילדים המותאמת לקהל החרדי.

המרצה הציג לנו מספר אנציקלופדיות לילדים שעברו התאמה למגזר החרדי ולאחר הכנס לקחתי כרך מאנציקלופדיה כזאת כדי לבדוק כיצד הותאם לקהל החרדי.

לקחתי את הכרך בעלי חיים למיניהם של האנציקלופדיה החדשה לילד, בעריכת יהודה שיף ושרה שריג, מ. קינן ואורית מרטין.

האנציקלופדיה היא תרגום של - KINGFISHER CHILD'S WORLD ENCYCLOPEDIA
ובהקדמה שלה כתוב שהיא הוצאה לאור במטרה ברורה: להגיש לילד החרדי חומר אינפורמטיבי, מעניין, מסקרן ומעורר התפעלות מנפלאות הבריאה.

המידע בספרי האנציקלופדיה עובד כך שיתאים לציבור החרדי והוא כולל נושאים רבים ומגוונים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הגיאוגרפיה, הבוטניקה, האסטרונומיה ועוד.
כל נושא מלווה בסיפורים, במדרשי חז"ל ובמובאות מהמקורות.

הכרך מתחיל עם השאלה מה זה בעל חיים? והפסקה שמגדירה את המושג מתחילה במשפט: בעלי חיים רבים ברא ה' יתברך בעולם.

בתחתית העמוד מופיעה פסקה שקשורה לסיפור הבריאה מספר בראשית : העופות, השרצים והדגים נבראו ביום החמישי לששת ימי המעשה, ואלו הבהמות והחיות נבראו ביום השישי.

מחתחת לפסקה שעוסקת בסכנה של הכחדת בעלי חיים, מופיעה פסקה על תבת נח.
בפסקה זו כתוב שהעולם כולו מתקיים בזכות קיום המצוות על ידי בני האדם ואם בני האדם חוטאים ואינם מקיימים את רצון הבורא , נשקפת סכנה לכל בעלי החיים ולעולם כולו.

האנציקלופדיה החדשה לילד- בעלי החיים למיניהם
מתוך אתר האינטרנט של דני ספרים


המרצה דיבר על הנוהג של סופרות חרדיות, בעיקר אלה שעדיין לא נשואות, לציין את שמן בראשי תבות או בשם בדוי.

בקטלוג הספרייה מופיעות גם סופרות עם כינויים או רק בשמות פרטיים:

דוגממאות: א. בת-מלך, אמא של לאה'לה, בת פלוני, נעמה:

א. בת-מלך כותבת ספרי קומיקס לילדים וגם ספרים לנוער ומבוגרים, אמא של לאה'לה ספרים לגיל הרך, בת פלוני ונעמה כותבות סיפורת לנערות ונשים.

הספר של של בת פלוני, בקרוב אצלך, מספר על בחורה בשנות העשרים לחייה שעדיין לא מצאה שידוך.
הספרים של נעמה עוסקים בהתמודדות עם בעיות בחיי משפחה.

אני קוראת עכשיו את ספרה, הדמעה הזאת מיותרת, ספר שעוסק במשפחה שבנה הבכור חזר הביתה לאחר שאשתו עזבה אותו, לאחר תשעה חודשי נישואים.
הספר מתאר את התמודדות המשפחה עם הפחד מה יגידו אנשים, את הדומיננטיות של הסבתא ומערכת היחסים המתוחה שיש לה עם בתה, אם הבן ששב הביתה.

רשומה מתוך קטלוג רשת ספריות חיפה
רשומה מתוך קטלוג רשת ספריות עירוניות חיפה.


קומיקס חרדי הוא ז'אנר מאוד אהוד ומבוקש בקרב ילדים ובני נוער ובשנים האחרונות יצאו סדרות קומיקס רבות לקהל זה:
בין הסדרות הבולטות: דודי ואודי, מיסטר פיטר, סיפורי קומיקסבא, פצצה מתקתקת, אלי וגולד קומיקס וכו'.

דוגמאות לשני ספרי קומיקס חרדי לילדים ונוער:

הסיסמה : הב חטב לארשי : עלילת פוטו קומיקס מצולמת על רקע היסטורי / ח. לוי

זהו ספר ראשון בסדרת קומיקס חדשה שעלילתו מתרחשת ערב חורבן בית המקדש השני.

בגב הספר נכתב : "הימים הם ימי שלטון הרומאים בארץ ישראל, גזירות קשות מוטלות על היהודים ובהן הגזירה הקשה לא ללמד תורה.
יהודה, נער צעיר וחבריו מחליטים לא לוותר. בהנהגתו של רבם האהוב הם מתחבאים במערה חשוכה, ויחד עם בני החבורה מוסרים הם את נפשם ללמוד תורה".

הספר מאושר ומבוקר ע"י רבנים ואישי חינוך.

המושך בחוטים : עלילה מרתקת ברוח התקופה להעצמת החוסן האמוני ככלי התמודדות עם המצב הבטחוני / מ. ספרא

זהו ספר קומיקס לילדים בהוצאת יפה נוף עם אישור הועדה הרוחנית לביקורת ספרי קריאה "עיני לאה" בנשיאות ר' ישראל גנס, ירושלים.

באישור נכתב: "ספר משמש להתמודד עם הפחד והמצב הביטחוני באמצעות חיזוק האמונה, רק מי שחי מתוך אמונה אמתית שניזון מאמונה הוא יזכה לשכון בארץ לאורך ימים".

ספר מסדרת קומיקסבא:

ספרא, מ. סיפורי קומיקסבא על פורים. ירושלים: יפה נוף, 2014


מתוך קטלוג רשת ספריות חיפה

מתוך קטלוג רשת ספריות עירוניות חיפה
5 במרץ 2015

כנס מולטידע 2015 - טכנולוגיה ורשתות חברתיות


ההרצאה הראשונה במושב 13 - שירות ורשתות חברתיות במרכזי מידע ובספריות, עסקה במדיניות של שימוש במכשירים ניידים אישיים במקומות עבודה ובמוסדות חינוך.
המגמה הזאת נקראת Bring Your Own Device.
זו מדיניות המאפשרת לעובדים להביא למקום העבודה את המחשבים הניידים שלהם, טאבלטים וסמארטפונים, להיכנס דרכם ליישומים של מקום העבודה ולעבוד בהם.
למדיניות זו יש יתרונות של חיסכון בהוצאות על חומרה, כי העובד משתמש במכשיר שלו ולא צריך לספק לו מכשיר אך למדיניות זו יש גם חסרונות - בעיות אבטחה.

מדיניות זו מיושמת גם במוסדות חינוך. תלמידים יכולים להביא את המכשירים הניידים שלהם לבית הספר ולהשתמש בהם בפעילות בכיתה.
דוגמה ליישום מדיניות BYOD ב- Peel District School

ההרצאה השנייה במושב: הרשתות החברתיות, הדיגיטציה של הספרים ופריחת קהילות הספרות, עסקה בקהילות ספרותיות וירטואליות.
היא ציינה מועדון הקוראות של סלונה שכולל פרקים ראשונים של ספרים והמלצות על ספרים.

בפייסבוק יש מועדון קוראות במסגרת עמוד עסקי (עמוד לייקים) שנקרא: מועדון קוראות - חדר משלך לדבר בו על ספרים.

מועדון קוראות הוא קהילה לספרות נשים ברשת. הכוונה היא גם לספרות שנשים כותבות וגם לספרות שנשים קוראות.
הקהילה משמשת כמקום להחליף, דעות, ביקורות והמלצות והיא מנוהלת על ידי הוצאת הספרים כנרת זמורה-ביתן.

היא הזכירה את GooodReads, אתר האינטרנט הגדול ביותר בעולם לקוראים והמלצות על ספרים.
יש לו 30 מיליון חברים, 34 מיליון ביקורות ו- 900 מיליון ספרים.

האתר פועל כרשת חברתית: כשנכנסים אליו מגיעים אל עמוד הבית ובו מקבלים עדכונים של חברים.
האתר כולל עמוד My Books שבו מופיעה רשימת הקריאה שלי - ספרים שקראתי, ספרים שאני קוראת עכשיו וספרים שאני עומדת לקרוא.
העמוד Groups מאפשר לחפש קבוצת קוראים במנוע חיפוש או על פי קטגוריות :

אחת הקטגוריות היא קבוצות של סופרים בהן ניתן לשאול שאלות את הסופר:

נכנסים ל- Groups -- Goodreads Autor Groups -- Featured Author QA Group

כדי לשאול שאלה יש להצטרף קודם לקבוצה.
בכניסה לפוסטים ראיתי שאלות של חברים אך לא תשובה של המחבר.

דוגמה לקבוצה: Ask John Green
Goodreads מאפשרת ליצור Widgets ולפרסם אותם בבלוגים:

בהרצאה הוזכר גם אלכסון, כתב עת דיגיטלי המפרסם מאמרים עבריים ומתורגמים בתחומי המדע, הפילוסופיה, התרבות והאמנות. כתב העת כולל מדור של המלצות על ספרים.

לאחר מושב 13 התקיימה הרצאה מעניינת מאוד: "המהפכה הטכנולוגית הבאה כמשפיעה על התרבות שלנו, וכמעצבת מחדש את החברה שלנו".

בהרצאה זו הובאו דוגמאות לממציאים מסוג חדש : אנשים יצירתיים שממציאים דברים בחדר שלהם באמצעות מדפסת תלת ממד וגישה לאינטרנט.
כלי הייצור כמו מדפסת תלת ממד, הפכו לזולים והם מאפשרים יצירה ביתית.
בנוסף לכלי הייצור הזולים, יש גם נגישות למידע חינמי באינטרנט שמאפשר לגולש לייצר דברים.

כדוגמה לממציא צעיר שצמח מתוך המהפכה הטכנולוגית הזאת של הנגשת המידע והוזלת אמצעי הייצור, הוא הביא את איסטון, נער שהמציא יד רובוטית.

כתבה על ההמצאה: Teen Creates 3D printed , Brain-Powered Prosthetic Arm

הכנס הסתיים במופע אומנותי יפה מאוד על שאול טשרניחובסקי.

הוא כלל שירים כמו את אינך יודעת, שושנת פלאים ברוכת-אל, ועוד.